Piyasadaki Üç Temel Elektrik Tarifesi

Serbest tüketicilere sunulan tarifeler kafa karıştırıcı gözükse de temelde üç grupta toplanır. Aşağıda, bu üç elektrik tarifesinin avantaj ve dezavantajlarını inceledik İndirimli Elektrik Nedir?.

Ulusal Tarife (TEDAŞ Tarifesi)
TEDAŞ tarifesi ya da EPDK tarifesi olarak da adlandırılır. Ulusal tarife, elektrik şirketini değiştiremeyen; yani serbest tüketici olmayanları ilgilendirir. Tedaş istatistiklerine göre, Türkiye’de 36 milyona yakın elektrik abonesi bulunmaktadır. Tüm abonelerin 1 milyonu serbest tüketicidir; yani tüm abonelerin %97’si ulusal fiyatlardan elektrik satın alır. Serbest tüketicilerin sayısı düşüktür; çünkü limit Türkiye’de hane başına düşen ortalama elektrik tüketiminin üzerindedir. Serbest tüketici limiti kalktığında, daha fazla abone indirimli tedarikçilere yönelecektir.

Serbest olmayan tüketiciler için ulusal elektrik fiyatları, üç ayda bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir. EPDK, elektrik piyasasının düzenlemekle görevli bağımsız bir devlet kurumudur. Dağıtım bölgelerindeki görevli elektrik satış şirketleri, abonelere ulusal tarifeden elektrik tedarik etmekten sorumludur. Ulusal elektrik fiyatları belirlenirken birçok kriter göz önünde bulundurulur; piyasa uzmanları, enerji bakanlığı ve değer zincirinde yer alan şirketlerin görüşleri alınır.

Sabit İndirimli Elektrik Tarifesi

İndirimli tarife, sözleşme boyunca ulusal birim enerji fiyatı üzerinden aldığınız indirim oranının sabit kalmasını garanti eder. Ulusal tarifeye zam yapılması halinde, indirimli tarife de zamlanır; ancak birim enerji bedeli %X oranında daha ucuz olmayı sürdürür. İkili anlaşmanın süresi tüketici ile tedarikçi arasında belirlenir; genellikle piyasadaki sözleşmelerin süresi bir ya da iki yıldır.
İndirimli elektrik tarifesinin temel avantajı, birim elektrik enerjisi kWh fiyatıdır; alternatif tedarikçi sözleşmeniz süresince, ulusal kWh fiyatından daha ucuza elektrik almanızı garanti edebilir. Ulusal elektrik tarifelerine zam gelirse, birim fiyatınız yükselir, indirim yapılırsa birim fiyatınız düşer; fakat her zaman aynı indirim oranı korunur.

Sabit Fiyatlı / Zamlanmayan Elektrik Tarifesi
Sabit fiyatlı ya da zamlanmayan tarifeyi seçerseniz, tedarikçi sözleşme boyunca birim enerji bedelinin sabit kalmasını garanti eder. Ulusal tarifenin birim fiyatı zamlansa da, inse de tüketici sözleşmesinde anlaştığı sabit fiyatı öder.

Sabit fiyatlı elektrik tarifesinin avantajı açıktır. Tüketiciyi sözleşmesi boyunca, EPDK’nın ulusal tarifede yapacağı zamlara karşı korur. Böylece tüketici elektrik faturasına ödeyeceği tutarı önceden tahmin edebilir ve olası değişimlerden etkilenmez.

Diğer taraftan, zamlanmayan tarifede tedarikçilerin teklif edeceği birim enerji fiyatı, indirimli tarifeden daha pahalı olabilir. Sabit fiyatlı tarife sözleşmenizi takip eden aylarda, yalnızca ulusal elektrik fiyatları zamlanırsa avantaj sağlar. Sabit fiyatlı tarifede, her ay aynı tutarda fatura ödeyeceğinizi düşünmeyin; yalnızca birim enerji bedeliniz sabitlenir. Tüketim ve diğer fiyat bileşenlerine yapılan zamlara göre farklı tutarlarda fatura ödeyebilirsiniz. Bir sonraki başlıkta, sabit fiyatlı tarifenin neden zamlanabildiğini öğrenebilirsiniz.